درباره ما

دبیرخانه دايمی رویداد فناوریهای نوین معدن


درباره رویداد

رشد سریع تکنولوژی در صنایع مختلف، تمام کشورها را بر آن داشته است که طی تدابیر مختلفی سعی در کشف ایده‌های نو و مشخصا نیروی مستعد و به روز داشته‌ باشند. در سال‌های اخیر با رسیدن این موج به کشور، رویکرد‌های گوناگونی برای ایجاد انگیزه در افراد و سوق این استعدادها به مسیرهایی که در نهایت به رشد صنایع منجر می‌شود اندیشیده شده است. یکی از این اقدامات برگزاری رویدادها به تناسب هر صنعت می‌باشد که در حوزه‌های گوناگونی شاهد آن بوده‌ایم.

برگزاری رویدادها، همايش و سمينارهای علمی و تخصصی، تلاشی در راستای اغناء روحيه جستجوگری و كاوشگری جامعه برای كسب معلومات و اطلاع از يافته های جديد در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری رویدادها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.

به همین منظور این دبیرخانه در راستای تقویت و حمایت از استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان فعال در بخش معدن با تأکید بر اثر بخشی و کارایی تحقیقات کاربردی و پژوهشهای فناوری بنیان با قابلیت تجاری سازی و ایجاد فضایی مناسب برای رشد و توسعه شرکتها و واحدهای فناور و جهت بهره گیری از دانش شرکتهای دانش بنیان، اقدام به برنامه ریزی جهت برگزاری رویداد تخصصی با عنوان ایران ماین – رویداد فناوریهای نوین معدن نموده است. در اهمیت برپایی این رویداد باید گفت که در دنیا، نگاه سنتی به صنعت معدن رویکردی منسوخ شده است و تغییر و به روزرسانی رویکردها و دیدگاه ها در بازار ایران هم نیازی مبرم می‌باشد.

صنعت معدن و صنایع معدنی ایران با سبد متنوع و متعددی از محصولات، سابقه‌ای طولانی در ساختار اقتصادی کشور دارند. با ظهور انقلاب صنعتی چهارم و لزوم حرکت صنایع در خلق ارزش افزوده بالاتر در این پارادایم اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی را به تغییر در محتوا و رفتار صنعتی واداشته است و از سوی دیگر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ایجاب می کند در حرکت به سمت بکارگیری نوآوری ها در صنعت معدن و صنایع معدنی شتاب کند.

محور های رویداد

  • فناوری های هوشمند برای کمک به اکتشاف، استخراج و فرآوری.
  • فرآیندهای تولید و اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی در معادن.
  • روش و چشم اندازهای تحول دیجیتال در صنعت معدن.

اهداف رویداد

  • ظرفیت سازی؛ جهت سرمایه گذاری در حوزه فناوریهای نوین و تکمیل زنجیره علم و فناوری، تکنولوژی و تجاری سازی.
  • معرفی و بومی‌سازی پیشرفت‌ها و دستاوردهای نوین و بستر سازی با هدف رشد و ارتقاء شرکتهای نو بنیان معدنی..
  • شناسایی شرکت‌های نوپا، دانش بنیان و گروه‌های صاحب ایده در حوزه معدن.
  • تبیین نقش و مدل اقتصاد هوشمند در صنعت معدن.
  • معرفی و ارائه دستاوردهای استارت آپها و شرکتها در حوزه معدن.