محصولات ما

محصولات ما

فناوران پیشرو در ارائه جدید ترین محصولات ایمنی و هوشمند سازی معادن است.
راهکار های اینترنت اشیاء صنعتی در معدن را از ما بخواهید.

سامانه ایمنی معادن گاز خیز تونلی
معدن

سامانه ایمنی معادن گاز خیز تونلی

سامانه ایمنی معادن گاز خیز تونلی فماوران ، اولین سامانه ایمنی معادن تونلی بر پایه فناوری اینترنت اشیاء در کشور و چهارمین نمونه در دنیا میباشد .

بیشتر بخوانید
زیر ساخت معادن هوشمند
معدن

زیر ساخت معادن هوشمند

اولین و مهمترین گام برای هوشمند سازی معادن و صنایع معدنی ایجاد زیرساخت و شبکه ارتباطی مناسب و اتصال به داشبورد های مدیریتی میباشد.

بیشتر بخوانید
سامانه ردیابی خودرو های معدنی
معدن

سامانه ردیابی خودرو های معدنی

اولین سامانه هوشمند ویژه ردیابی خودرو های معدنی، 3 باند ارتباطی، راهکاری ارزان و اختصاصی، سازگار با سیستم برق و کنترل خودرو های سنگین، بسته سنسور های ضروری، کنترل آئین نامه ایمنی و ده ها ویژگی اختصای دیگر.

بیشتر بخوانید
سامانه هواشناسی معدنی
معدن

سامانه هواشناسی معدنی

اولین و مهمترین گام برای هوشمند سازی معادن و صنایع معدنی ایجاد زیرساخت و شبکه ارتباطی مناسب و اتصال به داشبورد های مدیریتی میباشد.

بیشتر بخوانید